Warszawska siedziba Kossakowskich

Warszawski pałac Kossakowskich przy ulicy Nowy Świat 19

 

 

 

 

Warszawski pałac Kossakowskich został zakupiony w 1853 roku przez Aleksandrę de Laval hrabinę Kossakowską. Gruntownie przebudowany pięć lat później, stał się jedną z najokazalszych warszawskich rezydencji. Hrabiostwo Kossakowscy w swoim pałacu utworzyli jedną z lepszych galerii malarstwa europejskiego i polskiego, licząca ponad 100 zidentyfikowanych dzieł, wśród których odnaleźć można Rembranta, Rubensa, Tycjana, van Dycka, Lampiego, Jana Chrzciciela, Ruisdaala, Carlo Dolci, a nawet samego Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego.

W warszawskim pałacu co jakiś czas odbywały się słynne salony literackie zapoczątkowane przez Aleksandrę i Stanisława Szczęsnego, na których gościli przedstawiciele świata nauki oraz sztuki m.in. Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Władysław Wójcicki, Wacław Szymanowski: Dom ten bywał w pewnych epokach i w oznaczonych godzinach punktem neutralnym dla żywiołów najsprzeczniejszych, wtedy gdy kompromis bywał możliwy i potrzebny – ale zetknięcie nie przechodziło nigdy w kosmopolityczną asymilację […], nie łatwo dającą się zastąpić. Ponadto rezydencję Kossakowskich odwiedzali również car Aleksander II, Otto Bismarck jak również przedstawiciele znamienitych rodów arystokratycznych: Radziwiłłów, Potockich, Czetwertyńskich, Branickich, Czartoryskich.

W jednej z wież warszawskiej rezydencji Kossakowskich swoją pracownię malarską miał Władysław Podkowiński, który tam właśnie malował obrazy przedstawiające perspektywę ulicy  Nowy Świat.

Następcy Stanisława Kazimierza w ogrodach pałacowych zezwolili na wybudowanie „Palais de Glace”, sztucznego lodowiska. Następnie, kiedy lodowisko zostało zamknięte, na jego miejsce otworzono kino „Coloseum”, które mogło pomieścić ok 2 600 osób. To właśnie tam Józef Piłsudski w 1926 roku wygłosił swoje przemówienie pt. Naczelny wódz w teorii i praktyce.  W latach II wojny światowej pałac uległ całkowitemu zniszczeniu, jednak po wojnie został odbudowany i dziś można podziwiać jego fasadę. Niestety pałacowym wnętrzom nie przywrócono już dawnego blasku, ograniczając funkcję budynku do pomieszczeń biurowych.

Aktualności