Wojtkuszki

Wojtkuszki

 

 

Wojtkuszki – gniazdo rodowe Kossakowskich z linii wojtkuskiej to unikalny kompleks architektoniczno-ogrodowy położony w sąsiedztwie najstarszego litewskiego miasta Wiłkomierz (obecnie Ukmerge), w równej odległości około 60 km od Wilna i od Kowna.

Wojtkuszki stały się gniazdem rodzinnym Kossakowskich w 1764 roku, kiedy Michał – wojewoda witebski odkupił majątek od krewnych Skorulskich. Od czasów Michała i jego żony Barbary z Zyberków zaczęła kształtować się znamienita kolekcja Kossakowskich. Pierwsi właściciele Wojtkuszek w rodzinnym majątku założyli bibliotekę, która z czasem osiągnęła 12,5 tys. woluminów. Ich następca i dziedzic, Józef Dominik ożeniony z Ludwiką Potocką, córką Szczęsnego podłożył podwaliny pod budowę kolekcji obrazów. Przez kolejne pokolenia litewska siedziba była rozwijana, a zbiory uzupełniane (o militaria, obiekty egiptologiczne, archiwa rodów ziemiańskich), by osiągnąć swój rozkwit za czasów Stanisława Szczęsnego i jego żony Aleksandry de Laval de la Loubrerie. W latach 1857–1862 Kossakowscy dokonali kompleksowej przebudowy swej litewskiej siedziby dublując styl pałacu Miramare, który w tym samym czasie powstawał w północnych Włoszech. Wojtkuszki zyskały oprawę godną rodziny hrabiowskiej. Okazała biblioteka, archiwum oraz teatr, na którego scenie wystawiane były sztuki, również te napisane przez samych Kossakowskich, szybko przyniosły sławę i towarzyskie uznanie.

W majątku odbywały się zjazdy rodzinne, spotkania krewnych i znajomych, bale oraz studia badawcze. Przechowywano tu zbiory przyrodnicze, paleontologiczne, numizmatyczne jak również te o wybitnym znaczeniu dla historii Rzeczpospolitej, jak choćby serce hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Za czasów Stanisława Kazimierza do Wojtkuszek trafił mundur Napoleona Bonaparte oraz list pisany przez cesarza do adiutanta, Józefa Antoniego Kossakowskiego.

W 1905 roku, po śmierci Stanisława Kazimierza, siedzibę rodową w Wojtkuszkach odziedziczył najmłodszy syn – Jan Eustachy, który w przyszłości stał się wybitnym lekarzem – twórcą kardiochirurgii dziecięcej w Polsce.  

 

Aktualności